udskriftsvisning

 

STRESSHÅNDTERINGSKURSETS INDHOLD


Grundforløb

 

Kurset indebærer aktiv deltagelse i indlæringen af den metodiske fokusering af opmærksomhed på ind -og udåndinger.

 

Evnen til meditativt fokuseret nærvær giver os større frihed i situationer, hvor vi ellers plejer at reagere blindt med automatiserede tanke-og handle-mønstre.

 

Undervisningen veksler mellem teoretisk og praktisk indføring i mindfulness.

 

Meditationen indlæres siddende på en stol og bygges gradvis op gennem øvelser á 10 og 20 min. Vi mediterer desuden på spisningen af et æbel. Vi gør også en gående meditation. Og der instrueres i anvendelsen af metodisk fuld opmærksomhed i intervaller af hverdagens aktiviteter.

 

Kurset omfatter ikke gruppeterapi med inddragelse af private problemstillinger. Forløbet varer sammenhængende 5 timer og er beregnet til 15-20 deltagere.

 

Mine erfaringer viser, at et intensivt sammenhængende 5-timers forløb er tilstrækkelig for indlæringen af den grundlæggende færdighed i mindfulness meditation. Deltagerne får en konkret direkte erfaring med stressreduktion. For nogle kursister bliver dette et vendepunkt i en fastlåst livssituation.

 

Jeg får mange tilkendegivelser fra tidligere kursister om den markante indvirkning i deres liv af erfaringen fra kurset. De bliver i stand til på egen hånd og i eget tempo at udvikle kompetencen til stresshåndtering med åndedrætsmeditation.

 

Kurset udgør således et afrundet forløb.

Uffe Damborg instruerer ansatte ved Københavns Universitet i åndedrætsmeditation.
Prescriba, Hyskenstræde, kbh. K. d. 4. sep. 2012 (ca. 10 min.)

Programmet

 

1) En gennemgang af stressens og åndedrættets fysiologi i sammenhæng med psykologisk stress.

 

2) Indlæringen af en yogisk åndedrætsøvelse, der tilvejebringer det dybe, rolige og afstressende bughindeåndedræt. Herved gymnasticeres åndedrætsmuskulaturen. Du bliver opmærksom på evt. ophobede stressspændinger i muskulaturen, og hvordan du skal arbejde med afspænding gennem ændring af åndedrætsmønstret. Du bliver derfor i stand til at bruge åndedrættet til akut stresshåndtering.

 

3) Indlæring af meditativ forankring af opmærksomheden på bughindens bevægelser ved ind -og udånding. Dette er en opmærksomheds -og koncentrations-øvelse med et stort potentiale for metodisk udvikling af nærvær og indsigt, som er kernen i mindfulness meditation. Du bliver derfor i stand til at ændre relationen til vanskelige tanker og følelser og bedre forstå de sammenhænge, hvori de aktiveres.

 

4) Indlæring af styring af et meditativt fokus, således at tanker ikke vandrer med opmærksomheden i automatiserede processer af grublen over fortiden eller bekymringer om fremtiden, hvorved vi blot gentager uhensigtsmæssige måder at forholde os til problemer i nutiden.

 

 

Et skridt, et åndedræt ad gangen…

 

Disse øvelser sammenfatter stresshåndteringens fire aspekter:

 

a) At gøre én ting ad gangen med nærvær.


b) At fokusere den fulde opmærksomhed på det vi oplever, tænker, føler og gør uden at blive fanget ind af reaktionsmønstre, der automatiserer opmærksomheden og gør os fraværende.


c) At bringe den fulde opmærksomhed tilbage til nuet, når vanemæssige tanker om fortiden og fremtiden automatiserer og vandrer med vores opmærksomhed, og derfor gør os sårbare i pressede situationer.


d) At anvende opmærksomhedens forankring i fokuset for det afstressende åndedræt ved bughinden som base for nærvær og sindsligevægt i hverdagen.

 

 

***

 

Du kommer nok ikke til én gang for alle at lægge dine uhensigtsmæssige reaktionsmåder på stress fra dig i løbet af en eftermiddag. Jeg lover dig derfor ikke, at du på kurset overvinder de problemer, der opstår, når du oplever dig udsat for stress.

 

Men følgende kan jeg sige dig. Hvis du føler dig stresset ved kursets start, vil du i løbet af kurset opleve en stressreduktion.


Gennem denne direkte erfaring overbevises du om det konstruktive i denne konkrete metode. Og du vil vide, hvordan du fremover på egen hånd kan arbejde med afstressning og nærvær.

 

 

Overbyggende modul

 

Et overbyggende modul udfolder intensivt åndedrætsmeditationens dybere indsigtsudviklende og eksistentielt orienterende perspektiv, der kaldes indsigtsmeditation, vipassana.

 

Af tidsmæssige årsager giver et 5-timers kursus ikke mulighed for denne dybde i perspektivet.

 

Gennem udviklingen af mindfulness er overgangen mellem åndedrætsmeditation og indsigtsmeditation imidlertid glidende i praksis, som det erfares allerede på 5-timers kurset.

 

Det overbyggende modul omfatter et intensivt sammenhængende forløb over en weekend eller en uge (se www.indsigtsmeditation.dk).

Såvel grundkurset som det overbyggende modul kan imidlertid tilrettelægges med udvidede tidsrammer for praksis og senere opfølgende moduler.

 

Det enestående nye ved anvendelsen af mindfulness meditation i moderne vestlig psykologi er den helende og befriende erfaring af metodisk udviklet nærvær og koncentration. Metoden er selvbemyndigende. Du bliver den, der håndterer stressen. Du bliver fri til at være den, du er.

Yderligere informationer om kursusformatet for mindfulness og åndedrætsmeditation og muligheden for tilpasning til virksomheder og organisationer kan indhentes ved at sende mig en e-mail.

 

Kontakt mig venligst på tlf. 25 89 09 41 - eller send en e-mail.

uffedamborg@msn.com

 

Cand.psych. Uffe Damborg
Konsultation
Vesterbrogade 62A, 2. sal
1620 København V