udskriftsvisning

KURSERNES FORMÅL

 

Mindfulness mod stress
Mindful spisning mod overvægt og overspisning
Mindfulness for seniorer 60+

 

 

 

 

 

Mindfulness mod stress

 

Formålet med kurset er deltagernes aktive tilegnelse af et konkret redskab til håndtering og forebyggelse af de psykologiske og fysiologiske virkninger af negativ stress.

 

Kurset, der varer 5 timer, kombinerer indlæring af den meditative opmærksomhedspraksis mindfulness med den moderne kognitive terapi, kognitionspsykologi og neurovidenskabs viden om stress og stresshåndtering.

 

Mindfulness er baseret på åndedrætsmeditation. Der er en nær sammenhæng mellem måden, som vi ånder på og sindstilstanden, som vi ånder i.

 

En årvågen og koncentreret opmærksomhed og et roligt, sundt og afstressende åndedræt udvikles i gensidig forstærkning.

 

Opmærksomhedsmeditation er en effektiv metode til fremkaldelse af den såkaldte afslapningsrespons, der neurobiologisk set er modsætningen til den negative stressreaktion.

 

Åndedrætsmeditation er ikke overraskende en metode, som mennesker gennem årtusinder i Østen har anvendt til udvikling af sindsligevægt.

 

Stressforskningen har i dag dokumenteret, at meditativt baseret opmærksomhed har sundhedsfremmende psykiske og fysiologiske virkninger.

 

Opmærksomhedsmeditation er afstressende, styrker immunforsvaret og udvikler evnen til nærvær og oplevelse af sammenhæng, mening og mental balance i situationer under pres.

 

Kurset henvender sig til alle, der savner en effektiv og enkel metode til håndtering af den moderne tilværelses problemer med stress.

 

Kurset med mindfulness baseret stresshåndtering annonceres i pressen og andre steder. Disse kurser er åbne for alle. Du kan tilmelde dig via min e-mail nederst på listen over KOMMENDE KURSER.


Herudover tilbyder jeg kurset til virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, der selv arrangerer de praktiske rammer. Man kan også kontakte mig for afholdelsen af foredrag og workshops om mindfulness og stresshåndtering. Kurset kan desuden tilbydes som et udvidet forløb over 4 eller 8 uger med moduler af 3 eller 2,5 timers varighed. Kontakt mig venligst på telf. 25890941 eller send en e-mail. uffedamborg@msn.com

 

Jeg opretter hold a 4-5 personer til et intensivt forløb i mindfulness baseret stresshåndtering over 6 tirsdage  hver af 2 timer i efteråret 2013.
SE PROGRAMMET HER

Mindful Spisning mod overvægt og overspisning


Kursets formål er din aktive tilegnelse af strategier til opmærksomt nærvær med alle processerne i og omkring spisning.

 

Du lærer at anvende aspekter af åndedrætsmeditation til forstærkning af din indre spiseregulering.

 

Du lærer at holde et stærkt fokus på sult, spisetempo, nydelse og mæthed.

Du lærer sanseligt nærvær til regulering af alle subkliniske grader af overspisning.

Du lærer De Fem Skridt til Mindful Spisning.

Du lærer anvendelsen af sult-, nydelses- og mæthedsskalaer til strukturering af din sanselighed.

Du lærer meditation på psykisk sult, usund spisetrang, stress-spisning og spisning på følelser.

Du lærer at håndtere triggere til overspisning.

Du lærer Chokolade- og Slikmeditation.

Du lærer Buffetmeditation og Spisesymfonien.

Du lærer at regulere din kropsvægt efter et meget højt mål for nydelse af spisning.

Du bevidstgøres om automatiserede spisemønstre, som du undgår at gentage.

Du lærer at håndtere livs-stressen, der har gjort din spisning til et problem.

Du lærer at skelne mellem psykisk sult og fysisk sult.

Du lærer at slå spise-autopiloten fra og det opmærksomme nærvær til.

 

Per Brændgaard og Uffe Damborg i TV 2' udsendelse Praxis d. 1. sep. 2009.

Den detaljerede kursusbeskrivelse kan du læse her: www.mindful-spisning.dk

 

Læs om programmet Mindful Spisning her

Mindfulness for seniorer 60+

 

Aldringens myter er for tiden i stærk modvind af hjerneforskningen: Vi holder aldrig op med at kunne udvikle os. Hjernens neuroplasticitet er nøgleordet til psykisk og åndelig udvikling livet igennem. Hjernen skaber psyken. Men psyken skaber også hjernen. Mindfulness har vist sig at være selve nøglen.

 

Mindfulness er en kvalitet ved øget opmærksomhed, der integrerer processerne i de to hjernehalvdele. Og som har en lang række mentale og fysiske sundhedsfremmende virkninger.

 

Mindfulness kan trænes og udvikles metodisk i hverdagen. Selv efter relativ kort tids undervisning. Alle kan lære det. Kurset kombinerer mindfulness-psykologien med neurovidenskabens seneste viden om sammenhængen mellem opmærksomhedstræning, psyke, hjerne, et godt helbred og generelt øget livskvalitet. Fordele, der dokumenteres af en voksende forskning.

 

Mindfulness er en metode til dæmpning og forebyggelse af livs-stress. Men også til håndtering af kroniske smerter. Til reduktion af søvnproblemer. Metodisk udviklet opmærksomhed øger hukommelsen og immunforsvaret. Øger evnen til selvindsigt og empati. Skaber overblik og mental balance i problemsituationer. Gør os nærværende med sanseligheden i hverdagens glæder som en basis for stressrobusthed og sund levevis.

 

Mennesker, der mediterer selv relativ kortvarigt, men på en daglig basis, har vist sig at have flere positive følelser og færre negative. Har nemmere ved at lære nyt. Har nemmere ved at håndtere eksistensens omskiftelighed. Har færre psykiske problemer. Og oplever en lang række fysiske forbedringer.

 

Læs om programmet her